O NEFOS

Sem samostojni podjetnik in se ukvarjam z računalniškimi in spletnimi storitvami. Namen storitev je podjetjem olajšati delo z uporabnimi orodji in s spletno stranjo predstaviti storitve in ponudbo potencialnim in rednim strankam.

Vedno sem se rad ukvarjal z računalniki in spletnimi storitvami in to velja še danes.

S spletnimi stranmi sem se začel ukvarjati v 1. letniku gimnazije, leta 2003/2004. Leto ali 2 kasneje sem začel razvijati kompetence z WordPress platformo, ki je še vedno primarno orodje za izdelavo spletnih strani. Pred s.p-jem sem izdelal tudi spletno stran za Fotosekcijo KUD Svoboda, Dol pri Hrastniku (ni več pod mojim upravljanjem), katere sem bil član, ŠOHT Hrastnik (Klub študentska organizacija Hrastnik, izdelana verzija ne obstaja več) in pa AFO Branko Klančar s.p.

V 1. letniku gimnazije sem se pri predmetu informatike prvič soočil z orodjem Microsoft Access in je še danes odlično orodje za zbiranje in organiziranje podatkov v podjetju.

Za magistrsko nalogo sem izbral "Zbiranje in organizacija podatkov za sistem vodenja varnosti" s spletnimi obrazci. Izdelal sem teoretično verzijo, kako bi lahko bila videti podatkovna baza za zbiranje in organizacijo varnosti v delovnem mestu: prijave in poročila napak, sledenje verzij dokumentacij navodil za pravilno ravnanje ipd.

Zaradi nenehnega razvijanja tehnologije je Microsoft tudi prenehal z razvijanjem najprej Access Web Apps in kasneje Lightswitch. S tem se je ustrezno prilagodila tudi sama ponudba spletnih obrazcev NEFOS Jure Gašparut s.p.. Najnovejšo ponudbo lahko vidite tukaj.

Med pisanjem magistrske naloge sem za podjetje izdelal podatkovno bazo na osnovi Microsoft Access, ki jo uporabljajo še danes. V tem času je seveda narasel tudi sam obseg in funkcionalnosti aplikacije. Kasneje sem ustvaril tudi spletne obrazce.

Po končanem magisteriju sem se odločil, da bom svoje moči vlagal v računalniške in spletne storitve, ki podjetjem olajšajo vsakodnevno opravilo s podatki in tako 1. 7. 2014 odprl NEFOS Jure Gašparut s.p.

Namen podjetja je, da strankam predstavim in zagotovim ustrezna in uporabna orodja, ki so v koraku s časom, prijazna za uporabo in po ugodni ceni.

V primeru težav je vedno na voljo tudi hitra in kakovostna podpora.

Izobrazba in življenjepis

1.7.2014 – danes

odprtje NEFOS Jure Gašparut s.p.

oktober 2012 – junij 2014 – dokončana

drugostopenjski magistrski študijski program TEHNIŠKA VARNOST, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Ljubljana

pridobljen naziv:
magister inženir tehniške varnosti, stopnja 7

naslov magistrskega dela: 
Zbiranje in organizacija podatkov za sistem vodenja varnosti, Ljubljana, junij 2014, Mentor: doc. dr. Mitja Kožuh

oktober 2009 – september 2012 – dokončana

prvostopenjski univerzitetni študijski program TEHNIŠKA VARNOST, FKKT Ljubljana

pridobljen naziv:
diplomirani inženir tehniške varnosti (UN), stopnja 6/2

naslov diplomskega dela: 
Tveganje kloralkalne elektrolize za ožjo in širšo okolico, Ljubljana, september 2012, Mentor: prof. dr. Jadran Maček

oktober 2007 – junij 2009 – nedokončana

univerzitetni študijski program KEMIJA, FKKT Ljubljana

september 2003 – junij 2007 – dokončana

Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje, splošna gimnazija,

gimnazijski maturant

september 1995 – junij 2003 – dokončana

Osnovna šola narodnega heroja Rajka, Hrastnik

2.7.1988, Trbovlje

datum in kraj rojstva