Storitve

Evidenca prisotnosti osebja

Enostavno in pregledno beleženje prisotnosti delovnih ur, odmorov, nadur in izjem vašega osebja, različni delovni časi, množična dodelitev prisotnosti, podpora,...

Evidenca potnih nalogov

Enostavno in pregledno beleženje potnih nalogov za službena in osebna vozila, seštevki stroškov, dodelitev zaporednih številk in kilometrov, podpora...

Izdelava in vzdrževanje podatkovne baze

Zbiranje in organizacija podatkov. Izdelava aplikacije za novo bazo podatkov v spletnem brskalniku. Uvoz obstoječih podatkov v nov program, ki odraža trenuten nabor podatkov.