Storitve

Evidenca prisotnosti osebja

Enostavno in pregledno beleženje prisotnosti delovnih ur, odmorov, nadur in izjem vašega osebja, različni delovni časi, množična dodelitev prisotnosti, podpora,...

Evidenca potnih nalogov

Enostavno in pregledno beleženje potnih nalogov za službena in osebna vozila, seštevki stroškov, dodelitev zaporednih številk in kilometrov, podpora...

Izdelava in vzdrževanje spletne strani

Izdelava predstavitvene spletne strani podjetja, registracija domene in gostovanje. Vzdrževanje spletne strani in izdelava arhivov. Pomoč pri vnašanju in urejanju vsebine.

Izdelava in vzdrževanje podatkovne baze

Zbiranje in organizacija podatkov. Izdelava programa za novo bazo podatkov za računalnik in spletni brskalnik. Uvoz obstoječih podatkov v nov program, ki odraža trenuten nabor podatkov.