Evidenca potnih nalogov

Spletna aplikacija vam omogoča enostavno in pregledno beleženje potnih nalogov preko koledarja meseca.

Osebja

Potni nalogi so vezani na osebje, vneseno v spletni aplikaciji. Na voljo je seznam skupnih stroškov po osebju.

Avti

Potne lahko dodajate za službena vozila in osebna vozila. Za službena lahko določite kilometre.

Dodelitev

Avtomatična dodelitev zaporednih številk in kilometrov za službena vozila po zaklepanju datumov v poljubnih intervalih.

Seznami

Različni seznami za pregled potnih nalogov za službena in osebna vozila po dnevih in mesecih.

Stroški

Beležite lahko stroške, kot so dnevnica, predujem, km in dodatne stroške za katere lahko nalagate datoteke.

Print

Print dnevnih in mesečno poročil potnih nalogov in print praznih predlog za vpis kilometrov v avtu.

Podpora preko e-maila

V primeru težav in vprašanj lahko vedno vprašate preko e-mali in vam odgovorim v najkrajšem možnem času.

Podpora preko telefona

V času delovnih ur me lahko pokličete, če imate z vnašanjem kakšne težave ali vprašanja.

Podpora preko oddaljenega namizja

V primeru težav vas lahko na vašem računalniku vodim do rešitve preko oddaljenega namizja.

Osebja

Potni nalogi so vezani na osebje, vneseno v spletni aplikaciji. Na voljo je seznam skupnih stroškov po osebju.

Avti

Potne lahko dodajate za službena vozila in osebna vozila. Za službena lahko določite kilometre.

Dodelitev

Avtomatična dodelitev zaporednih številk in kilometrov za službena vozila po zaklepanju datumov v poljubnih intervalih.

Seznami

Različni seznami za pregled potnih nalogov za službena in osebna vozila po dnevih in mesecih.

Stroški

Beležite lahko stroške, kot so dnevnica, predujem, km in dodatne stroške za katere lahko nalagate datoteke.

Print

Print dnevnih in mesečno poročil potnih nalogov in print praznih predlog za vpis kilometrov v avtu.

Podpora preko e-maila

V primeru težav in vprašanj lahko vedno vprašate preko e-mali in vam odgovorim v najkrajšem možnem času.

Podpora preko telefona

V času delovnih ur me lahko pokličete, če imate z vnašanjem kakšne težave ali vprašanja.

Podpora preko telefona

V času delovnih ur me lahko pokličete, če imate z vnašanjem kakšne težave ali vprašanja.

Dostop uporabnikom

Dodelite dostop zaposlenim, ki lahko sami vnašajo svoje prisotnosti ali pa dodelite skrbnika za celotno podjetje.

Dostop računovodstvu

Pooblaščeno računovodstvo ima pregled za celotno podjetje in se s tem znebite odvečnemu in zamudnemu poročanju.

Potni nalogi se vnašajo preko mesečnega koledarja. Pred uporabo se vnesejo službena in osebna vozila, za katera se bodo dodajali potni nalogi.

Pri službenih vozilih se lahko vpisujejo začetni in končni kilometri, dodelitev zaporednih številk, ki so ločene za vsak avto in mesec. Na osnovi vpisanih kilometrov začetnega in končnega stanja števca avta se določijo začetni in končni kilometri avta potnega naloga.

Potne naloge lahko tudi popravljate, potrjujete in zaklepate. Po potrditvi so določeni podatki zaklenjeni. Po zaklepanju in dodelitvi zaporedne številke je onemogočeno naknadno urejanje potnih nalogov.

Osebja

Pred začetkom vnašanje potnih nalogov se dodajo osebja vašega podjetja, ki bodo navedeni v potnih nalogih.

Izpolni se le nekaj osnovnih podatkov: ime, priimek, število dni dopusta za pretekle in tekoče leto.
Na voljo je tudi celodnevna izjema očetovski dopust in porodniški dopust.

Pri dodajanju osebja je potrebno izpolniti podatek zaposlen od. S tem, se v tekočem mesecu avtomatično vnesejo celodnevne izjeme kategorije "nezaposlen" do datuma zaposlen do. V primeru, da osebje ni več zaposleno se enako ustvarijo tudi vnosi prisotnosti "nezaposlen" od datuma in do konca trenutnega meseca.

Na voljo je hitro dodajanje več zaporednih osebij, še posebej priročno za prvo vnašanje. Za nova podjetja je na voljo tudi brezplačni vnos osebij, v primeru da imate pripravljen ustrezni seznam.

Podatke osebja lahko kadarkoli popravite in posodobitve.

Na voljo je tudi pregleden seznam vnesenega osebja z iskalnikom in razvrščanjem. Aktivno in neaktivno osebje je ločeno za še večjo preglednost in lahko med njima preklapljate z 1 klikom.

Za potne naloge je potreben tudi podatek domačega naslov osebja, ki je naveden na potnem nalogu.

Službeni in osebni avti

Vsako podjetje ima lahko vpisanih več službenih in osebnih vozil. Službena so pri dodajanju na voljo vsem, medtem ko je osebno vidno samo za specifično osebje, na katerega je avto vezano.

Avte je mogoče tudi barvno kodirati, da lahko v koledarju pregleda potnih nalogov te hitreje in lažje razločujete. Vsak avto mora imeti tudi kratko unikatno oznako, na osnovi katerih se dodeljujejo zaporedne številke. Na izbiro je 66 različnih odtenkov barv, lahko pa določite tudi poljubno.

Službeni avti imajo tudi seznam kilometrov števca začetek in konec meseca za vse mesece, ki je avto v uporabi.
Avto lahko po potrebi tudi začasno označite neaktivno. S tem bo avto skrit v seznamu dodajanja potnih nalogov. Kasneje lahko avto označite aktivno.

Potni nalog

Pri dodajanju potnega naloga se izbere osebje, datum in avto. V primeru osebnega avta lahko izberete začetno in končno relacijo med podjetjem ali domom. Relacije lahko kadarkoli tudi popravite, dodate, uredite, izbrišete.

Predhodno ali pa med dodajanjem potnega naloga lahko dodate, ali uredite pogosto obiskane lokacije, ki so na voljo pri dodajanju novih relacij.

Po vpisu relacij se izriše tudi službeno pot preko Google Maps zemljevida in napiše orientacijsko število kilometrov.

Vpisujejo se lahko tudi dodatni stroški in nalagajo datoteke, dokazila o stroških, kot so skenirani/slikani računi. Pri podjetju lahko določite, a so datoteke pogoj, da se lahko ustvari strošek, ali pa je ta prosti za vpis in naknadno določite naložene datoteke.

Vpišete lahko trajanje od ure in minute do ure in minute, kjer vam po shranitvi izračuna trajanje v urah in minutah. Vpišete lahko znesek predujem, ki se v poročilu nato odšteje od zneska za izplačilo.

Mesečni prikaz: službeni, osebni

Za dodelitev zaporednih številk se prej potrdijo nepotrjeni potni nalogi in zaklenejo datumi, da se prepreči dodajanje novih. Print dnevnega naloga je mogoč samo, ko je bil potni nalog potrjen. Printanje obračuna potnega naloga je mogoč po zaklepanju potnega naloga in dodelitvi zaporedne številke.

Potni nalog lahko potrdite enega na enkrat med urejanjem ali pa z 1 klikom potrdite vse še ne potrjene za cel mesec ali med razponom 2 datumov. Razpon lahko prosto določate sami.
S tem sem onemogoči spreminjanje osebja, avta, datuma in onemogoči brisanje.

Preko obrazca lahko določite, do katerega dneva v mesecu želite zakleniti datume. Potrjenim potnim nalogom lahko dodelite zaporedne številke, vendar samo za že zaklenjene datume. Pogostost zaklepanja je poljubna in določate sami.

Za zaklenjene potne naloge postane na voljo orodje za popravek kilometrov in avtomatična dodelitev števca kilometrov za začetek in konec potnega naloga. Dodelitev se izvede glede na osnovi vpisanih končnih kilometrov avta.

Evidenca prisotnosti osebja

Oglejte si tudi podrobnosti storitve evidence prisotnosti osebja.

Cena in povpraševanje

Za vse specifične podrobnosti vnašanje in pregleda podatkov pa prosim pošljite povpraševanje. Na voljo je tudi demo verzija.

Cena storitve je mesečna naročnina 10 €, ki vsebuje gostovanje, vzdrževanje in 15 min podpore po telefonu, e-mailu ali oddaljenem namizju.

Dodatno se zaračuna tudi število potnih nalogov, po ceniku v spodnji tabeli.
Podpora nad 15 min se obračuna dodatno, 15 €/h po 1 min intervalu, 0,25 € / min.

V primeru obeh evidenc, prisotnosti in potnih nalogov, se zaračuna enojna naročnina 10 €. Dostop za uporabo se ustvari po prejemu podpisane pogodbe.

Mesečna naročnina 10 € + 0,25 €* / potni nalog

Na voljo je demo dostop, preko katerega se lahko prepričate, a je storitev prava za vas. Na voljo je tudi vodena predstavitev preko oddaljenega namizja. Termin po dogovoru.

Za dostop in predstavitev pošljite povpraševanje preko spodnjega obrazca.
*količinski popust potnih nalogov
število potnih % popusta / potni cena € / potni
1 - 100 0 0,2500
101 - 200 3 0,2425
201 - 300 6 0,2350
301 - 400 9 0,2275
401 - 500 12 0,2200
501 - 600 15 0,2125
601 - 700 18 0,2050
701 - 800 21 0,1975
801 - 900 24 0,1900
901 - 1000 27 0,1825
1001 -> 30 0,1750

10 € + 155 * 0,2425 = 47,59 €
10 € + 659 * 0,2050 = 145,10 €