podatkovna baza za Windows

Microsoft Office Access

Storitev je namenjena vam

Namenjena je za podjetja in fizične osebe, ki bi rade zbirale in organizirale podatke, a nimajo obstoječega sistema*. Podatkovna baza je izdelana s programom Microsoft Office Access.

* V primeru obstoječega sistema se ta oceni in izdela novega na osnovi Microsoft Access ali spletnih obrazcih.

S stranko se pogovorimo o njenih željah, tipu zbiranja podatkov in tudi sami predlagamo možne rešitve.
Izdela se nova baza podatkov z obrazci, ki se čez čas izpopolnjuje glede na potrebe in samo uporabo.

Za podjetja in fizične osebe, ki že imajo sistem za zbiranje podatkov, npr. v Excelu, a bi tega radi izboljšali, bolje organizirali in prenovili. Na voljo je izdelava programa v Accessu po naročilu, ki vsebinsko odraža obstoječe podatke. Podatki se analizirajo, preverijo morebitne podvojitve in pomanjkljivosti. Ustvari se nova baza podatkov, v katero se uvozijo obstoječi podatki, izdelajo ustrezni obrazci in predloge poročil.
Program je enostaven za uporabo in se dopolnjuje z željami in potrebami strank. Obrazci in poročila so prilagojeni vašim potrebam.
Skrbi za varnostne kopije podatkov in zasebnost vaših podatkov.

Prednosti podatkovnih baz

Sortiranje podatkov

Razvrščanje je mogoče po padajočem/naraščajočem vrstnem redu črk, številk in datumov.

Filtriranje in iskanje podatkov

Podatke lahko filtrirate (iščete) glede na vaše parametre, datume in vrednosti.

Dodajanje in urejanje

Vse obstoječe podatke lahko urejate preko spletnih obrazcev ali pa dodajate nove.

Arhiviranje podatkov

Izdelava arhivov je izredno pomembna, zato se ti izvajajo dnevno in tedensko.

Izvoz in uvoz podatkov

Podatke lahko izvozite v Excel datoteko, natisnete poročilo in/ali pa ga shranite v PDF. Na voljo je tudi izvoz v Word dokument za nadaljnje urejanje dokumenta.

Množično urejanje podatkov

Možnost posodabljanja, brisanja in dodajanja večjega števila podatkov na enkrat.

Več uporabnikov

Bazo podatkov lahko uporablja več delavcev na enkrat.

Microsoft Office

Za uporabo obrazcev se uporablja program Microsoft Office Access na Windows operacijskem sistemu

Dodatne spremembe

Sporočite želene spremembe in dodatke v bazi, obrazcih in poročilih.

Microsoft Office 365

Včasih je bilo potrebno kupiti Office programe za kar precej denarja. Microsoft že nekaj let ponuja mesečno/letno naročnino na Office programe za bistveno bolj ugodno ceno. Med plačevanjem so vam na voljo posodobitve na novo verzijo (če želite), večji nabor programov in storitev. Že samo z eno naročnino pridobite uporabo vseh Office programov (odvisno od paketa) na petih različnih računalnikih, spletni prostor za vaše dokumente in še več.

Pogosta vprašanja

Podatkovne baze imajo večje odstopanje v ceni v primerjavi s spletno stranjo.

Cena je odvisna od vaših želja in potreb. Sama izdelava se šteje v količini potrebnih ur, da je projekt izveden. Urna postavka izdelave in nadaljnje spremembe po predaji aplikacije v uporabo je 15 €/h .

Običajno so nadaljnje spremembe hitre. Čas sprememb se obračunava po 1 minutnem intervalu.

Okvirni minimum izdelave je ocenjen na 40 h in naprej.

Uporaba spletne podatkovne baze se dodatno računa cca. 5 €/mesec.

V primeru, da želite tudi spletne obrazce v brskalniku, se dodatno računa spletno gostovanje v vrednosti 5 €/mesec.

Prosim, da me kontaktirate za podrobnosti in ponudbo.

Cene so brez DDV, ker nisem zavezanec za DDV.

DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost. Poslujem brez žiga.

Plačilo se izvede preko bančnega nakazila na TRR, navedenega na prejetem računu.

Naročnina se obnavlja letno. 2 tedna preden poteče naročnina vam pošljem nov račun, ki ga je treba plačati do roka, navedenega na računu.

Cene so brez DDV, ker nisem zavezanec za DDV.

DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost. Poslujem brez žiga.

Za uporabo spletnih obrazcev je potrebno spletno gostovanje in domena, vendar vam te ni treba zakupiti.

Za Access je potrebna licenca Microsoft Office ali Microsoft Office 365, ki vsebuje aplikacijo Access.

Gostovanje je za vsako spletno aplikacijo ločeno in se mesečno podaljšuje.

Če želite pri spletnih obrazcih imeti lastno domeno, to lahko zakupite oz. uporabite že obstoječo. Podaljšanje domene je letno.

Na voljo vam je tudi brezplačna domena nefos.info. Naslov vaše aplikacije je npr. https://vase-podjetje.nefos.info.

Vedno sem na voljo preko e-maila in telefonskega klica.

Za večje probleme je pomoč preko oddaljenega namizja najhitrejša oblika pomoči, preko katerega vam lahko pokažem, vas vodim do rešitve itd.

V primeru, da napaka ni iz moje strani, se pomoč računa po 12€/h z 1 min intervalom.

  1. Najprej je treba oceniti vrsto podatkov ki jih zbirate, v kakšni obliki jih zbirate in samo količino/število podatkov.
  2. Če na primer uporabljate Excel, se da podatke uvoziti. S tem se prihrani na količini potrebnega dela. Starejši podatki se vedno lahko vnesejo kasneje. Nato se oceni količina podatkov in njihova medsebojna relacija/odnos. Več o tem v prvem pogovoru.
  3. Določi se polja v posameznih tabelah, v njih bodo shranjeni obstoječi in novi podatki.
  4. Odločimo se o vrsti obrazcev in načinu vnašanja podatkov (program na računalniku – Windows, v brskalniku ali oboje).
  5. Izdelajo se potrebni obrazci, glede na vaš nabor podatkov, ki so uporabniku prijazni in prilagojeni vašim potrebam. 
  6. Izdelajo se poročila za tiskanje podatkov.
  7. Naknadno dodamo še morebitne dodatne funkcije.

Podatkovna baza je zasnovana na Microsoft SQL tehnologiji. Za samo izdelavo obrazcev in poročil je potrebno podatke prenesti iz obstoječega formata v SQL format.

V primeru, da podatke zbirate v Excel datotekah, se ti uvozijo/migrirajo v SQL bazo.

Če so podatki manj strukturirani (analogna oblika), jih je potrebno na roke vnesti v bazo podatkov. To lahko storimo med izdelavo, ali pa se vnesejo naknadno, odvisno od vaših potreb.

Migracija je lahko časovno zamuden del izdelave, vendar je pomemben del procesa.

SSL certifikat (Secure Socket Layer) je kriptografski protokol, ki omogoča varno komuniciranje na spletu.

SSL se najpogosteje uporablja pri spletnih trgovinah in uporabi spletnih obrazcev, kjer se izvaja prenos podatkov zaupne narave.

Certifikat uporablja tehnologijo šifriranja podatkov, ki se prenašajo med spletnim strežnikom in vašim računalnikom/telefonom.

Zaradi šifriranja “nepridipravi” ne morejo dostopati do podatkov, ki jih vi pošiljate na strežnik in strežnik na svoj računalnik.

Stran, opremljena s SSL certifikatom je v brskalniku označena z zeleno ključavnico in napisom “Secure” oz. “Varno”. Vsak brskalnik omenjeno prikaže malce drugače.

Vse spletne aplikacije so zaščitene s certifikatom SSL. za Access SSL ni potreben.

Podatki so varni na Microsoftovem Azure SQL strežniku.

Obnavljajo se redni dnevni in tedenski varnostni arhivi vaših podatkov.

Dostop do podatkov preko spletnega brskalnika je zaščiten preko SSL certifikata za šifriranje komunikacije med uporabnikom in strežnikom.

Zaščito s SSL certifikatom prepoznate kot zeleno ključavnico poleg URL naslova in napis “Secure” oz “Varno”.

Pošljite povpraševanje