Uvažanje .csv in .txt datotek v Microsoft Excel

V prejšnji objavi “Filtriranje in izvažanje podatkov v spletnih obrazcih” sem pokazal, kako lahko podatke izvozimo iz spletnih obrazcev.

V tej objavi bom pa pokazal, kako lahko izvožene .csv in .txt datoteke uvozimo v Microsoft Excel.

Nov Excel dokument

Najprej odpremo Microsoft Excel in ustvarimo nov Excel dokument, saj bomo v nov dokument uvozili podatke. Sam uporabljam angleško verzijo Excela, vendar bodo gumbi na istem mestu. V času pisanja objave uporabljam Microsoft Office 365 Excel, verzijo 1810, saj Microsoft Excel redno posodablja in je občasno deležen tudi oblikovnih sprememb.

V zavihku “Data” kliknete “From Text/CSV”.

Odpre se pojavno okno, s katerim poiščete .csv ali .txt datoteko. V obeh primerih je postopek enak. V mojem primeru so izvožene datoteke shranjene v mapi “Downloads”. Kliknem na datoteko in nato kliknem gumb “Import”.

Odpre se drugo pojavno okno, v katerem so prikazani podatki datoteke.

Preverite šumnike

Preden kliknete “Load” je potrebno preveriti, a so vsi podatki prikazani pravilno, da zazna pravilne stolpce in da pravilno prikaže šumnike.

V naslednjem primeru šumnikov ne prikazuje pravilno. Treba je preveriti, kaj je izbrano pri “File Origin”.

V primeru na sliki je Excel podal “1250: Central European (Windows)”. Če izberete ali “65001: Unicode (UTF-8)” ali pa “– None –“, bodo šumniki prikazani pravilno. Glejte naslednjo sliko.

Preverite stolpce

Excel napačno zaznava stolpce, saj je vse združeno v “Column1” v 1 vnosu pa je razbil še v “Column2”. To ni pravilno.

Pomembno je, da je pravilno izbrana nastavitev “Delimiter”. S tem Excel ve, glede na kateri znak naj loči podatke v stolpce.

V prejšnji objavi sem omenil, da sem podatke ločil s podpičjem “Semicolon”.

Ko izberete pravilen “Delimiter”, v tem primeru “Semicolon”, so podatki pravilno ločeni v 4 stolpce.

Naložite podatke

Ko so podatki pravilno prikazani kliknemo “Load”.

Excel bo podatke interpretiral, pravilno določil format datumov in celo ustvaril priročne filtre. Datoteke ne pozabite shraniti 🙂 .

Excel si nastavitve “File Origin” in “Delimiter” shrani, tako da v velikih primerih, če uvažate .csv ali .txt z istimi nastavitvami, ne bo potrebno ponovno nastavljati. Svetujem, da vedno na hitro preverite prikazano tabelo.

Sklep

Uvažanje .csv in .txt v Excel ni zahtevno, je pa pa treba preveriti, da so pravilno prikazani šumniki in stolpci.

spletne strani

Prednosti registracije in uporabe domene

Domena je vaš spletni naslov, ki je potreben za vsako spletno stran in/ali elektronsko pošto.   Zaščitite ime podjetja V primeru, da ste podjetje in

računalništvo

Dinamični e-mail aliasi

Elektronska pošta je pomemben del vsakega podjetja, saj so spremenili način komuniciranja tako med posamezniki kot tudi med in s podjetji. Obstaja več vrst elektronskih